วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

มาสด้าเริ่มรีไซเคิลกันชน

เทคโนโลยีใหม่ในการรีไซเคิลกันชนของรถยนต์ซึ่งจะช่วยลดปัญหาของขยะที่เกิดจากการใช้งานจนหมดอายุ เป็นการพัฒนาโดยมาสด้าประเทศญี่ปุ่นและเป็นรายแรกของโลก เทคโนโลยีใหม่นี้ทำให้สามารถนำกันชนใช้แล้วแม้จะมาจากจากผู้ผลิตอื่นๆนำมารีไซเคิลเป็นกันชนใหม่ได้โดยทำให้กลายเป็นวัตถุดิบพลาสติกเรซิน เพื่อผลิตเป็นกันชนให้กับรถใหม่ต่อไป