วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การขนส่งในแคลิฟอร์เนียปี 2050 จะใช้พลังงานน้อยลง


มีการรายงานออกมาว่าพลังงานที่ใช้ในการขนส่งทั้งหมดในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาในปี 2050 จะลดลง 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับในปี 2005 โดยในรายงานนี้ยังได้ระบุว่าความต้องการในการเดินทางและการขนส่งในรัฐแคลิฟอร์เนียจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 50-100 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2005-2050

ถึงแม้จะมีการใช้งานมากขึ้นในการเดินทางและการขนส่ง แต่อย่างไรก็ตามความต้องการพลังงานในการขนส่งทั้งหมดจะลดลงเมื่อเทียบกับในปี 2005 จากการปรับปรุงประสิทธิภาพของยานพาหนะ ซึ่งประกอบด้วยยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น รถปลั๊กอินไฟฟ้าหรือ PEV และรถที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนหรือ FCV

ในรายงานยังได้คาดการณ์ว่ารถ PEV ที่จำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV ซึ่งจะมีความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ยานพาหนะไฮบริดจะเติบโตและกลายเป็นประเภทยานพาหนะที่โดดเด่นซึ่งมียอดจำหน่ายกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2030 แต่เมื่อรวมเข้ากับยานพาหนะไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือ BEV จะเติบโตกลายเป็น 1 ใน 4 ของตลาดรถใหม่ในปี 2030

ส่วนยานพาหนะที่ใช้พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงหรือ FCV คาดว่าจะมีการนำออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ในราวปี 2015 แต่จะยังมีปริมาณที่น้อยและยังจำกัดอยู่ในบางพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงแรกผู้ผลิตส่วนใหญ่จะจำหน่ายในรูปแบบรถขนาดใหญ่และรถบรรทุก เนื่องจากต้องมีระบบถังเก็บเซลล์เชื้อเพลิงหรือไฮโดรเจน แต่หลังจากปี 2030 คาดว่ารถที่ใช้พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงจะมียอดขายเติบโตอย่างรวดเร็วและจะมีผู้ผลิตรายใหม่ๆเข้ามาร่วมในตลาดมากขึ้น โดยในปี 2030 ยอดจำหน่ายพาหนะใหม่จะเป็นรถเซลล์เชื้อเพลิง 20 เปอร์เซ็นต์, รถปลั๊กอินไฟฟ้า 12 เปอร์เซ็นต์และรถไฮบริดจะอยู่ที่ 67 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่รถใช้น้ำมันแบบปกติจะไม่มีจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น