วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

ในปี 2017 จะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกถึง 138 ล้านคัน


Pike Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการตลาดและเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ในเชิงลึกของตลาดโลกเกี่ยวเทคโนโลยีสะอาด ได้ศึกษาวิจัยจำนวนของรถจักรยานยนต์และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่บนถนนทั่วโลก จะมีปริมาณเพิ่มจาก 17 ล้านคันในปีนี้ เป็น 138 ล้านคันในปี 2017
โดยมอเตอร์ไซค์และสกู๊ตเตอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะมีใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในประเทศจีนและในแถบเอเชีย แต่ในภูมิภาคอื่นๆ สิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้คนเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามาจากราคาที่พุ่งสูงขึ้น เป็นผลให้รถจักรยานยนต์และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น

การหันมาใช้รถจักรยานยนต์และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ ใช้พื้นที่ในการจอดรถไม่มากและง่ายต่อการดูแลรักษา และภาครัฐบาลยังให้การสนับสนุนเพื่อลดการแออัดของการจราจรและการปล่อยก๊าซของรถยนต์ในแบบเดิม

จากการวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่าการเจริญเติบโตในยานพาหนะสองล้อไฟฟ้า ยังมีผลถึงความต้องการในการใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วย โดยจะทำให้ปริมาณการผลิตแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 24 ในช่วงระหว่างปี 2011-2017 ในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนสำหรับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามีอัตราเติบโตร้อยละ 19 ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น