วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

เชฟโรเลตเริ่มใช้ฉลากแสดงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เชฟโรเลตประกาศว่ารถที่จำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกาจะมีฉลาก Ecologic ติดเอาไว้ด้วย โดยจะเริ่มต้นจากรุ่น Sonic เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นบางส่วนของคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมของยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการผลิต, การขับขี่และการรีไซเคิล ซึ่งฉลากนี้จะติดไว้ที่กระจกหน้าต่างด้านหลังฝั่งคนขับ

ฉลากนี้จะให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการประกอบ ต่อจากนั้นผู้ใช้จะได้ข้อมูลคุณสมบัติการประหยัดเชื้อเพลิงเช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องยนต์, อากาศพลศาสตร์, ชิ้นส่วนน้ำหนักเบาหรือยางที่มีความต้านทานต่ำและสุดท้ายจะเป็นข้อมูลของส่วนประกอบที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ในอัตราส่วนต่อน้ำหนักหลังจากที่รถหมดอายุการใช้งานแล้ว

เป้าหมายของเชฟโรเลตในการลงทุนนับล้านดอลลาร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและโครงการลดก๊าซคาร์บอนอื่นๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซในสหรัฐฯให้ได้ถึง 8 ล้านเมตริกตัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและกับโครงการใหม่ในการติดฉลากนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ข้อมูลนี้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย

Resources : GM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น