วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รถบังคับวิ่งด้วยพลังไฮโดรเจน

รถบังคับด้วยวิทยุพลังไฟฟ้าได้ถูกทดลองใช้พลังงานสะอาดด้วยไฮโดรเจน ซึ่งไฮโดรเจนจะได้มาจากฝาอะลูมิเนียมของกระป๋องเครื่องดื่ม ซึ่งจะถูกแปรมาให้เป็นพลังงานสะอาด


รถบังคับคันนี้มีชื่อว่า dAlH2Orean โดยพลังงานไฮโดรเจนที่ได้จะมาจากฝาอะลูมิเนียมสำหรับเปิดกระป๋องเครื่องดื่ม ซึ่งจะนำมาผสมกับน้ำและโซเดียมไฮดรอกไซด์ หลังจากนั้นไฮโดรเจนก็จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งในทางเคมีแล้วจะต้องมีตัวกรองเพื่อกำจัดของเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และตัวกรองอีกตัวคือเซลิก้าเจลเพื่อกำจัดความชื้น จากนั้นก็จะแยกอิเล็กตรอนออกจากโปรตรอน และจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในสภาพแวดล้อมของออกซิเจน

โดยไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาด ซึ่งสามารถผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ในรถยนต์ได้ และจะไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ส่วนบังคับคันนี้สามารถทำความเร็วได้ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และวิ่งได้เป็นเวลา 40 นาที

สำหรับโครงการนี้เป็นความพยายามเล็กๆ ที่จะใช้วัสดุอะลูมิเนียมรีไซเคิลเพื่อผลิตพลังงานสะอาดออกมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น