วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

Safety Pilot เพิ่มความปลอดภัยด้วยการสื่อสารระหว่างรถถึงรถ

Safety Pilot เป็นโครงการนำร่องด้านความปลอดภัยของการจราจรและการขนส่งบนท้องถนน โดยใช้การสื่อสารที่เรียกว่า V2X

โดยบริษัท Parsons Brinckerhoff ได้รับเลือกให้ออกแบบและกำกับดูแลการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีจากกรมขนส่งสหรัฐอเมริกาหรือ US Department of Transportation (US DOT) ในโครงการนำร่องจะเป็นการศึกษาศักยภาพของยานพาหนะในการเชื่อมต่อข้อมูลของรถบนท้องถนนและทางหลวงในเมือง Ann Arbor รัฐมิชิแกน ซึ่งจะใช้รูปแบบการผสมผสานของยานพาหนะหลายๆแบบทั้งรถยนต์, รถบรรทุกและรถขนส่ง
ในการทดสอบเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายในรถถึง 3,000 คัน เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างยานพาหนะคือ vehicle-to-vehicle หรือ V2V และระหว่างยานพาหนะและอุปกณ์ริมถนนโดยรอบคือ vehicle-to-infrastructure หรือ V2I ซึ่งจะเรียกรวมระบบนี้ว่า V2X

บทบาทของ บริษัท Parsons Brinckerhoff จะทำหน้าที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน องค์ประกอบของโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ริมถนนทั้งหมด 29 เครื่องมีการวางแผน, ออกแบบ, จัดซื้อ, ติดตั้งและยังคงสามารถทำงานได้ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้

โครงการนี้มีชื่อว่า Connected Vehicle Safety Pilot Model Deployment มีงบประมาณในการวิจัย 15 ล้านดอลลาร์ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย University of Michigan Transportation Research Institute หรือ UMTRI ซึ่งโครงการนี้จะใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลของยานพาหนะในเมือง Ann Arbor และข้อมูลของแบบจำลองที่ใช้โดยกรมขนส่งสหรัฐอเมริกา เพื่อประเมินในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิวัติความปลอดภัยของรถยนต์และในระหว่างการดำเนินงานทางกรมขนส่งสหรัฐอเมริกาจะประเมินประสิทธิผลของเทคโนโลยีนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

ส่วนสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารจะอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี Dedicated Short Range Communications หรือ DSRC และเทคโนโลยีไร้สายคล้ายกับ Wi-Fi

Resources : Parsons Brinckerhoff

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น