วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

สถิติการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ในยุโรปปีที่ผ่านมา

สมาคมผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ของยุโรปหรือ Association of European Motorcycle Manufacturers (ACEM) ได้รายงานยอดจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์และพาหนะสองล้ออื่นๆ เช่น สกู๊ตเตอร์และโมเพ็ด ในยุโรปปีที่ผ่าน

โดยในช่วงปี 2011 ที่ผ่านมามีจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์และพาหนะสองล้ออื่นๆจำนวน 1,720,948 คัน ซึ่งเป็นยอดรวมจาก 32 ประเทศในยุโรป (ไม่รวม Lichtenstein และ Iceland) ในขณะที่เมื่อปี 2010 มียอดจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,889,560 คัน จะเห็นยอดจดทะเบียนของปี 2011 น้อยกว่าปี 2010 ซึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในยุโรป แตมีบางประเทศที่มีปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้นเช่น ตุรกี, มอลต้า, ลัตเวียและลิทัวเนีย

ทาง ACEM ประมาณการว่าใน 34 ประเทศในยุโรปมีพาหนะสองล้อใช้งานอยู่บนถนนรวม 37.4 ล้านคัน

ประเทศที่มียอดจดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรกปี 2011
ประเทศ         2011           2010
France          331.260      376.060
Italy              329.026      408.873
Germany       181.865      187.232
Turkey          179.746      108.385
Spain            141.136      169.446

Resources : ACEM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น