วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

BP ประกาศการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นทางเดียวในการเดินทางที่สะอาด


บีพีเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ของโลก ประกาศว่าการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจะเป็นทางเดียวสำหรับการเดินทางและการขนส่งที่สะอาด และยังได้คาดการณ์อีกว่าพลังงานเชื้อเพลิงจะถูกใช้มากขึ้นอีกร้อยละ 12 ภายในปี 2030


ในอนาคตมีการคาดกันว่าเมื่อประเทศจีนและอินเดียมีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น โดยในปี 2030 จะเป็นการผลักดันให้ในภาคการขนส่งมีการหันมาใช้เชื้อเพลิงชีวภาพกันมากขึ้น โดยอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 12 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่บีพีได้คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้

ล่าสุดทางบีพีได้ก้าวเข้าไปลงทุนในเรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเข้าร่วมทุนกับ British Sugar and DuPont โดยการผลิตเชื้อเพลิงไบโอเอทานอล ซึ่งในปีนี้จะมีการตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงไบโอเอทานอลจากข้าวสาลีมากกว่า 1 ล้านเมตริกตัน ซึ่งจะทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้มากกว่าร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงแบบฟอสซิล ในขณะที่คู่แข่งหลักที่สำคัญคือ เชลล์ ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพ และได้ประกาศในการร่วมทุนกับบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิลด้วยเงินราว 363 พันล้านบาทและได้เริ่มการผลิตไปในช่วงต้นปีนี้

นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นว่า จากการวิจัยพบว่าการรีบเร่งในปัจจุบันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ จะนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการลด เนื่องจากความต้องการพื้นที่มหาศาลเพื่อนำมาเพาะปลูกพืชเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคการขนส่งจะต้องทำควบคู่ไปกับการผสมผสานนโยบายที่เหมาะสมของการขนส่ง รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการขนส่งสาธารณะที่ดีกว่า ซึ่งทำให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซไอเสียลงได้ร้อยละ 60 ในปี 2030

Resources : BP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น