วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

Universal Lubricants เริ่มกระบวนการรีไซเคิลน้ำมันเครื่อง

Universal Lubricants ผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นได้ลงนามในสัญญากับบริษัท Enterprise ในการจัดการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น Eco Ultra เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


ในการทำงานจะเริ่มดำเนินการกับศูนย์บริการของเอนเตอร์ไพรส์ในสนามบิน ใน 5 รัฐของสหรัฐอเมริกา โดยจะเก็บรวบรวมน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้วและนำมาดำเนินการปรับแต่งของเหลวใหม่อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนจากสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเสียให้กลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นวงจรที่ยั่งยืนที่สามารถทำซ้ำไปซ้ำมาได้อีกครั้ง แต่อาจต้องใช้ทรัพยากรและพลังงานใหม่ในบางส่วน


ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอีโค่อุลตร้าที่ผ่านการรีไซเคิลแล้ว ได้รับการรับรองจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกาหรือ เอพีไอ และสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ ในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะกับการใช้งานในยานยนต์ ในด้านของยูนิเวอร์แซล ลูบริแค้นท์ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ได้ให้ความเห็นว่า การนำน้ำมันหล่อลื่นมารีไซเคิล ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงแบบฟอสซิลและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำ และเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอีโค่อุลตร้าได้มีการจำหน่ายออกไปถึง 1.5 ล้านแกลลอน
Resources : Universal Lubricants

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น