วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

Renault เปิดตัวโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุด


เรโนลต์เปิดตัวโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยความร่วมมือกับ Gestamp Solar โครงการนี้จะใช้การติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้บนหลังคาโรงงานทั้ง 6 แห่งในฝรั่งเศส เพื่อผลิตกำลังไฟสำหรับใช้ในโรงงาน


โครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งในแผนอนาคต Renault 2016 - Drive The Change เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 10 ภายในปี 2013 และจะลดการปล่อยก๊าซลงอีกร้อยละ 10 ในช่วงปี 2013-2016 สำหรับการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะเริ่มตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนนี้ และไปแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะครอบคลุมหลังคาของศูนย์จัดส่งสินค้าและบริเวณที่จอดรถของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 450,000 ตารางเมตร หรือเทียบเท่ากับประมาณ 60 สนามฟุตบอล สามารถผลิตกระแสไฟได้ 60 เมกะวัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับกระแสไฟที่ใช้ในเมืองที่มีประชากร 15,000 คน เมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์จะทำให้เรโนลต์สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 30,000 ตันต่อปี

Resources : Renault

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น