วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

การศึกษาพบอัตราสิ้นเปลืองต่างกันระหว่างน้ำมัน E5 และ E10


มีการศึกษาจากศูนย์วิจัยด้านเทคนิคในประเทศฟินแลนด์ พบว่าในผลการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงเอทานอล E10 ซึ่งมีน้ำมันเบนซินอยู่ร้อยละ 90 และเอทานอลร้อยละ 10 กับน้ำมัน E5 ซึ่งมีน้ำมันเบนซินอยู่ร้อยละ 95 และเอทานอลร้อยละ 5 มีอัตราสิ้นเปลืองที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยมาก สำหรับน้ำมันที่จำหน่ายอยู่ในประเทศฟินแลนด์การทำการศึกษานี้มาจากผู้คนส่วนมากในฟินแลนด์อ้างว่า น้ำมัน E10 จะมีอัตราสิ้นเปลืองสูงกว่าการใช้น้ำมัน E5 ซึ่งจะช่วยตอบข้อสงสัยให้กับผู้ใช้รถได้ โดยผลการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยของน้ำมัน E10 อยู่ที่ 10.30 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ส่วนน้ำมัน E5 อยู่ที่ 10.23 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ซึ่งต่างกันเพียง 0.07 ลิตรเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น