วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สถานีชาร์จไฟรถไฟฟ้าจะสูงถึง 7.7 ล้านแห่งในปี 2017


มีการคาดการณ์ว่าทั่วโลกจะมีสถานีชาร์จไฟสำหรับรถไฟฟ้าเป็นจำนวนถึง 7.7 ล้านแห่งในปี 2017 ซึ่งหมายถึงเป็นการผลักดันให้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น

สำนักวิจัยไพค์รีเสิร์ชได้มีรายงานใหม่ล่าสุดของผลการวิจัยทำให้มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2017 ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีสถานีชาร์จสำหรับรถพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 1.5 ล้านแห่ง และอีก 7.7 ล้านแห่งทั่วโลก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสถานีชาร์จไฟจะมีความสัมพันธ์กับจำนวนการขายที่มีการคาดไว้ก่อนหน้านี้ โดยในปี 2017 คาดว่ายอดจำหน่ายรถไฟฟ้าทั่วโลกจะมีมากกว่า 5.1 ล้านคัน ในขณะเดียวกันราคาของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการชาร์จไฟจะลดลงร้อยละ 37 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

John Gartner นักวิเคราะห์อาวุโสได้กล่าวว่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีความต้องการรถพลังงานไฟฟ้าสูงมากขึ้น ทั้งในประเทศจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีและออสเตรเลีย ซึ่งความต้องการนี้จะเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี 2014 โดยปริมาณการจำหน่ายรถไฟฟ้ามากกว่าครึ่งของยอดจำหน่ายทั่วโลกจะอยู่ในภูมิภาคนี้


Resources : Pike Research

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น