วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

WRI รายงานการใช้น้ำมันทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นตลอดเวลา


มีรายงานจาก World Resources Institute แสดงตัวเลขถึงอัตราการใช้ปริมาณทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น หลังจากผ่านวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลก

หลังจากการลดลงร้อยละ 1.5 ของการใช้น้ำมันในช่วงระหว่างปี 2008-2009 เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลก จากนั้นปริมาณการใช้น้ำมันทั่วโลกก็ถูกดึงกลับมาที่ร้อยละ 3.1 ในปี 2010 และคงสูงขึ้นตลอดเวลาด้วยปริมาณการใช้ 87.4 ล้านบาเรลต่อวัน
โดยจำนวน 1 ใน 3 ของตัวเลขการใช้ที่เพิ่มขึ้นมาจากประเทศจีน ซึ่งขณะนี้ใช้มากกว่าร้อยละ 10 ของการใช้น้ำมันทั่วโลก ส่วนในสหรัฐอเมริกา, บราซิล, รัสเซียและตะวันออกกลาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 ในขณะที่การใช้น้ำมันในสหภาพยุโรปลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในอัตราร้อยละ 1.1 ส่วนตัวเลขที่แตกต่างของการใช้น้ำมันระหว่างระหว่างประเทศในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECDและประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ มีสัดส่วนร้อยละ 52.5 ต่อ 47.4 ของการใช้น้ำมันทั้งหมดในปี 2010

ประเทศในกลุ่มโอเปกและไม่ใช่ในกลุ่มโอเปก และไม่รวมอดีตสหภาพโซเวียต มีการผลิตน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 42 ของการผลิตน้ำมันทั่วโลกในปี 2010 ส่วนอดีตสหภาพโซเวียตผลิตร้อยละ 16.8 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10.7 นำหน้าประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงสองปีสุดท้าย

นอกจากนี้ยังมีผลงานการวิจัยอื่นๆอีกเช่น ปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในกลุ่มโออีซีดีในปี 2010 ต่ำกว่าในปี 2005 ร้อยละ 7 ในขณะที่ประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 20, ความไม่สงบทางการเมืองในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ ในการขุดเจาะน้ำมันในทะเลลึกในต่างประเทศมีส่วนต่อความผกผันในตลาดน้ำมันโลก, ตะวันออกกลางยังคงเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในปี 2010 ด้วยปริมาณร้อยละ 35.3 ตามมาด้วยอดีตสหภาพโซเวียตและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, ทั่วโลกมีการสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1980 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,526 ล้านบาเรลในปี 2010

Resources : World Resources Institute

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น