วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Ford เพิ่มการใช้โฟมชีวภาพกับวัสดุภายในรถยนต์


ฟอร์ดได้เพิ่มปริมาณการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรถยนต์ที่ผลิตออกจำหน่าย ซึ่งล่าสุดได้เพิ่มปริมาณการใช้วัสดุที่เรียกว่า "โฟมชีวภาพ" เพื่อการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ภายในห้องโดยสารของรถยนต์

ฟอร์ดเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกในสหรัฐอเมริกาที่ได้เริ่มใช้โฟมชีวภาพที่ทำมาจากถั่วเหลือง โดยเริ่มใช้กับเบาะนั่งในรุ่นมัสแตงโมเดลปี 2008 และตอนนี้เบาะนั่งในรถของฟอร์ดทุกรุ่นใช้โฟมชีวภาพแบบนี้ทั้งหมด และล่าสุดผลงานจากความร่วมมือระหว่างฟอร์ดและ Lear Corporation ซึ่งเป็นหนึ่งในซับพลายเออร์ระดับโลกในการผลิตเบาะนั่งรถยนต์ ได้แนะนำหมอนรองศีรษะที่ใช้โฟมชีวภาพที่ทำจากถั่วเหลือง ซึ่งจะนำมาใช้ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้โฟมที่ทำมาจากปิโตรเลียม และรถของฟอร์ดที่จะใช้วัสดุชนิดนี้จะมีรุ่น F-150, Taurus, Explorer และ Fusion

โฟมชีวภาพจะสามารถทดแทนโฟมที่ทำจากปิโตรเลียมได้ร้อยละ 24 ซึ่งการนำวัสดุชีวภาพเข้ามาใช้จะช่วยให้ฟอร์ดลดปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียมในแต่ละปีและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งยังสามารถลดการปล่อยสารระเหยลงได้อีกถึงร้อยละ 67

ความสำเร็จนี้ได้รับการยอมรับจากลูกค้า ทั้งในด้านเทคโนโลยีและความต้องการนวัตกรรมภายในห้องโดยสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นผลดีกับฟอร์ดในด้านการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาปิโตรเลียม ซึ่งจะส่งผลถึงราคาวัตถุดิบและยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Resources : Ford

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น