วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ครอบครัวในญี่ปุ่นกว่าครึ่งมีรถขนาดเล็กในครอบครอง


มีตัวเลขจาก JMVA หรือสมาคมรถขนาดเล็กในญี่ปุ่น ได้แสดงตัวเลขร้อยละ 50.6 ของครัวเรือนในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าของยานพาหนะขนาดเล็กอย่างน้อยหนึ่งคัน

โดยสมาคมเจเอ็มวีเอได้มีการรายงานว่า สัดส่วนของครัวเรือนในประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าของรถขนาดเล็กเพิ่มขึ้นถึงกว่าร้อยละ 50 เป็นครั้งแรก จากตัวเลขร้อยละ 50.6 ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเริ่มต้นสำรวจครั้งแรกตั้งแต่ปี 1986

ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าชาวชนบทของประเทศญี่ปุ่นมีความชอบและรักในยานพาหนะขนาดเล็กเหล่านี้ ซึ่งตัวเลขนี้ได้รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในการทำงาน, การทำฟาร์มในชนบทและในพื้นที่ทำการประมง โดยจะมีทั้งรถบรรทุกและรถตู้รวมอยู่ด้วย ซึ่งในบางเมืองของญี่ปุ่นจะมีสัดส่วนของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของรถขนาดเล็กถึง 98 ต่อ 100 ครัวเรือน แต่เมืองที่มีสัดส่วนต่ำที่สุดคือโตเกียว อยู่ในสัดส่วน 11 ต่อ 100 ครัวเรือน ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของทางตะวันตกที่นิยมใช้รถเล็กสำหรับการใช้งานในเมือง

Resources : JMVA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น