วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฮอนด้าเริ่มนำโลหะหายากกลับมาใช้ใหม่


ฮอนด้ามอเตอร์และ Japan Metals & Chemicals ได้ร่วมกันจัดตั้งกระบวนการแรกของโลกที่จะดึงเอาโลหะที่หายากจากชิ้นส่วนที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของฮอนด้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง

โดยทั้งสองบริษัทได้เริ่มต้นการแยกโลหะหายากออกจากแบตเตอรี่นิเกิลเมทัลไฮดราย ซึ่งรวบรวมมาจากรถไฮบริดของฮอนด้า จากตัวแทนจำหน่ายของฮอนด้าทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น การดำเนินงานครั้งนี้เป็นกระบวนการใหม่ครั้งแรกในโลกที่จะแยกโลหะหายากในรูปแบบของการผลิตเป็นจำนวนมากในโรงงานรีไซเคิล

กระบวนการใหม่ที่ได้ทดลองดำเนินการประสบความสำเร็จ โดยโลหะหายากที่ได้แยกออกมามีความบริสุทธิ์เหมือนกับที่ขุดขึ้นมาใหม่และสามารถทำในรูปแบบ mass-production process ได้ ซึ่งกระบวนการใหม่นี้จะสกัดโลหะหายากในแบตเตอรี่นิเกิลเมทัลไฮดรายได้ถึงร้อยละ 80 และไม่เพียงแต่จะนำโลหะหายากในแบตเตอรี่นิเกิลเมทัลไฮดรายกลับมาใช้ใหม่เท่านั้น แต่ฮอนด้าจะขยายการรีไซเคิลโลหะหายากไปยังผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอื่นๆของฮอนด้าอีกด้วย

Resources : Honda

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น