วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลศึกษาคนขี่จักรยานในเมืองรับคาร์บอนมากกว่าคนเดินเท้า


มีผลการศึกษาที่พบว่าคนขี่จักรยานในเมืองมีระดับของคาร์บอนสีดำในปอดสูงกว่าคนเดินถนน ซึ่งเป็นการศึกษาจากเมืองใหญ่ๆในยุโรป

โดยมีการสำรวจนักขี่จักรยานในกรุงลอนดอนและในเมืองใหญ่อื่นๆ มีระดับคาร์บอนสีดำที่สูงขึ้นในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยในระบบทางเดินหายใจของผู้คนในยุโรปเพื่อนำเสนอในรัฐสภาในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ โดยผลวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าคนขี่จักรยานสูดคาร์บอนเข้าไปมากกว่าคนเดินเท้า ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับปอดได้

โดยเครื่องยนต์สันดาปภายในจะมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นผลให้เกิดอนุภาคของคาร์บอนสีดำจำนวนมาก และยังมีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่าการสูดดมอนุภาคคาร์บอนสีดำมีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของผลกระทบต่อสุขภาพรวมทั้งโรคหัวใจและทำให้การทำงานของปอดลดลง ซึ่งนักวิจัยที่นำโดยศาตราจารย์ Jonathan Grigg จากวิทยาลัยแพทย์ในลอนดอน ได้ทดสอบทฤษฎีและการศึกษาเปรียบเทียบของปอดในคนขี่จักรยานและคนเดินเท้า โดยนักวิจัยได้เก็บตัวอย่างเซลล์ของระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งได้เก็บตัวอย่างเสมหะของผู้ใหญ่ 5 คนที่ทำงานประจำในกรุงลอนดอน และคนเดินเท้าอีก 5 คน เพื่อวิเคราะห์ปริมาณของคาร์บอนสีดำที่พบในทางเดินหายใจของพวกเขา โดยอาสาสมัครที่เข้าร่วมทั้งหมดในการศึกษาไม่สูบบุหรี่และเดินทางในเขตเมือง มีสุขภาพดี อายุระหว่าง 18 และ 40 ปี

ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มตัวอย่างเล็กๆนี้ คนขี่จักรยานมีคาร์บอนสีดำในปอดมากกว่าคนเดินเท้าราว 2.3 เท่า ผลการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่าการขี่จักรยานในเมืองใหญ่ในยุโรป มีโอกาสเพิ่มการสัมผัสกับคาร์บอนได้สูง ซึ่งอาจเป็นเพราะความจริงที่ว่าคนขี่จักรยานต้องหายใจลึกมากขึ้นและในอัตราที่รวดเร็วกว่าคนเดินเท้า ดังนั้นจึงมีการแนะนำให้คนขี่จักรยานควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันในการกรองฝุ่นหรืออนุภาคคาร์บอนเมื่อต้องขี่จักรยานในเมือง เพื่อช่วยลดปริมาณอนุภาคคาร์บอนที่จะเข้าสู่ปอดได้โดยตรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น