วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

IEA คาดการณ์ในอนาคตเชื้อเพลิงชีวภาพจะมีบทบาทมากขึ้น


IEA คาดการณ์ภายในปี 2050 เชื้อเพลิงชีวภาพจะมีสัดส่วนร้อยละ 27 ของการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของโลก โดยรายงานชิ้นใหม่จาก IEA กล่าวว่า การหันมาใช้เชื้อเพลิงชีวภาพอย่างกว้างขวางจะมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะในภาคการขนส่งซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

การเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจาก 55 ล้านตันในวันนี้ จะเพิ่มเป็น 750 ล้านตันภายในปี 2050 ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพภูมิอากาศโดยรวม โดย IEA ได้ประเมินว่าเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะเดียวกันยานพาหนะก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งมีความสำคัญที่สุดที่จะลดการปล่อยไอเสียในภาคการขนส่ง โดยเชื้อเพลิงชีวภาพจะเป็นที่ต้องการของอากาศยานยุคใหม่, เรือ และในการขนส่งขนาดใหญ่อื่นๆ ทำให้สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 1 ใน 5 หรือราว 2.1 กิกะตัน

รายงงานของ IEA ชิ้นล่าสุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแนวทางของทั้งภาครัฐบาลและอุตสาหกรรม ในการปรับเปลี่ยนและหาแนวทางมาใช้เชื้อเพลิงชีวภาพให้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มรูปแบบของเทคโนโลยีพลังงานสะอาด


Resources : IEA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น