วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ญี่ปุ่นปรับมาตรฐานอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงขึ้น


ผู้ผลิตรถในญี่ปุ่นจำเป็นต้องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในรถรุ่นใหม่ให้ประหยัดมากขึ้น ตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2020

การกำหนดมาตรฐานอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เข้มงวดขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์จำเป็นต้องปรับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในรถรุ่นใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับทางสหรัฐอเมริกาที่ได้ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ สำหรับในญี่ปุ่นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน จากเดิมในปี 2009 ที่ใช้มาตรฐานอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย 16.3 กิโลเมตรต่อลิตร จะถูกปรับเพิ่มในปี 2020 ขึ้นมาเป็น 20.3 กิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งถ้าผู้ผลิตรถยนต์ไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานนี้จะถูกปรับเป็นเงิน 1 ล้านเยนหรือเกือบ 4 แสนบาทต่อคัน

แต่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมและกระทรวงการขนส่งของประเทศญี่ปุ่น จะเปิดรับข้อเสนอในเรื่องนี้สำหรับความคิดเห็นของประชาชน ก่อนการออกมาตรการขั้นสุดท้าย

ส่วนในประเทศอินเดียได้กำหนดมาตรฐานการประหยัดน้ำมันใหม่สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้ผู้ผลิตใช้จนถึงปี 2015 โดยได้เพิ่มค่าเฉลี่ยการประหยัดน้ำมันมากขึ้น ส่วนมาตรฐานของค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากยานพาหนะ ได้กำหนดเอาไว้ที่ 135 กรัมต่อกิโลเมตร ซึ่งกำหนดใช้ในปี 2015 และเป็นค่ามาตรฐานที่เข้มงวดกว่าในปี 2010 ซึ่งอยู่ที่ 165 กรัมต่อกิโลเมตร

ค่ามาตรฐานนี้ยังต้องมีการปรับให้สูงขึ้นอีกในปี 2020 เนื่องจากมาตรฐานของยุโรปได้กำหนดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ที่ 110 กรัมต่อกิโลเมตร แลพกำหนดใช้ในปี 2020

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น