วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Google เพิ่มตำแหน่งสถานีชาร์จไฟบน Google Maps


ในประเทศสหรัฐอเมริกามีความตื่นตัวในเรื่องของรถไฟฟ้า และมีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้รถยนต์ที่พลังงานไฟฟ้าได้รับความนิยม และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งหนึ่งในข้อจำกัดของการใช้รถไฟฟ้าคือสถานีบริการชาร์จไฟ

โดยการใช้รถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงจะเป็นเรื่องง่ายในการหาสถานีเติมน้ำมัน ในเวลากว่าศตวรรษตั้งแต่สถานีบริการน้ำมันรายแรกของโลกถูกสร้างขึ้นในเมือง St. Louis, Missouri ในปี 1905 หลังจากนั้นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั่วโลกก็ได้อุบัติขึ้น เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้รถ แต่ต่อจากนี้ไปโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจะเริ่มเกิดขึ้นกับสถานีบริการชาร์จไฟ สำหรับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งตลาดของรถไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเว็บไซต์ชื่อดัง Google ก็เข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยการระบุตำแหน่งของสถานีบริการชาร์จไฟลงบน Google Maps หรือบนแผนที่ของกูเกิ้ล

โดยข้อมูลที่ระบุลงบนแผนที่จะได้มาจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา โดยสามารถที่จะค้นหาฐานข้อมูลของสถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้เกือบ 7,000 แห่งในสหรัฐอเมริกาและอีก 600 สถานีที่สามารถรองรับรถไฟฟ้าได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากกับผู้ใช้และทำให้ผู้ใช้มีความวิตกกังวลน้อยลงในการหาสถานีบริการ รวมทั้งยังช่วยให้ค่านิยมในการใช้รถไฟฟ้าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

Resources : Google

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น