วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

ตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2012

Pike Research ได้คาดการณ์จากการวิจัยตลาดทั่วโลกสำหรับตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพจะเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัวมากกว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจาก 82.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2011 ขึ้นมาเป็น 185.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2012 และมีอย่างน้อย 38 ประเทศได้กำหนดเป้าหมายที่จะเร่งการขยายตัวการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและการใช้ในภาคขนส่ง

เมื่อปีที่ผ่านมาตลาดโลกมีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 29.4 พันล้านแกลลอน ซึ่งจำนวนนี้ร้อยละ 7 ถูกนำไปใช้อยู่ในภาคขนส่งและยังได้ประมาณการว่าในปี 2021 ความต้องการน้ำมันเบนซินในตลาดจะเพิ่มขึ้นถึง 375 ล้านแกลลอนต่อปี ในขณะที่ความต้องการน้ำมันดีเซลในตลาดการขนส่งภาคพื้นดินจะถึงอย่างน้อย 427 ล้านแกลลอนต่อปี ขณะที่ความต้องการในส่วนของอากาศยานและเรือเดินทะเลสามารถเพิ่มขึ้นไปได้ถึง 200 ล้านแกลลอนต่อปี

ถึงแม้ว่าการเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปจนผ่านปี 2016 แต่การเติบโตอย่างเต็มที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงปี 2017-2021 โดยประกอบกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและมีการลงทุนในเทคโนโลยีระดับสูงในอุตสาหกรรม ซึ่ง Pike Research คาดว่าการผลิตเอทานอลจะเข้าถึงระดับ 49.5 พันล้านแกลลอนต่อปีในปี 2021 เทียบกับไบโอดีเซลซึ่งอยู่ที่ระดับ 16.2 พันล้านแกลลอนต่อปีและสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ มีสัดส่วนในตลาดโลกถึงร้อยละ 71 และยังคาดอีกว่าการผลิตจะแซงหน้าความต้องการในบางตลาดเช่น ในบราซิล เป็นต้น

Resources : Pike Research

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น