วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

จีนประกาศใช้มาตรฐานการปล่อยก๊าซสูงขึ้นทั่วประเทศ


รัฐบาลจีนประกาศใช้มาตรฐานการปล่อยก๊าซไอเสียเป็นระดับ Chinese 4 ซึ่งอยู่ในมาตรฐานเดียวกับ Euro4 ที่ใช้อยู่ในทวีปยุโรปของรถทั้งหมดที่ขายอยู่ในประเทศจีน ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ที่ทางการจีนได้ปรับมาตรฐานให้เข้มงวดขึ้น


 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมได้กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทางการจีน ซึ่งสังคมของชนชั้นกลางกำลังเติบโตมากขึ้นและมองหาสิ่งที่สำคัญ คือสภาพแวดล้อมที่ดีของพวกเขา โดยรัฐบาลจีนได้ผลักดันแผนที่ 1 สำหรับมาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2000 จนมาถึงแผนที่ 3 ในปี 2004 ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐาน Euro3 ของทางยุโรป

สำหรับมาตรฐาน Chinese 4 ซึ่งเดิมมีกำหนดบังคับใช้ในปี 2010 แต่ก็ต้องล่าช้าออกไปและทางการจีนหวังว่าจะสามารถช่วยลดปัญหามลภาวะให้น้อยลงได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น