วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

WWF เสนอคำแนะนำการลดก๊าซคาร์บอนในจีน


WWF องค์กรนานาชาติที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ได้นำเสนอแนวทางในรายงานการลดก๊าซคาร์บอนในประเทศจีน ซึ่งสาระสำคัญในการลดก๊าซคาร์บอนให้ต่ำ คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและปกป้องโลกไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นกว่า 2 องศา


ในทั่วโลก โดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองมีการใช้พลังงานถึงร้อยละ 75 ของพลังงานของโลก และมีร้อยละ 80 ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมา ในรายงานได้ชี้ขั้นตอนสำคัญในการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ ประกอบด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพิจารณาการวางผังเมืองและการตั้งค่าตัวชี้วัดเพื่อการประเมิน

โดยเมืองคาร์บอนต่ำสามารถทำได้โดยการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและควบคุมการใช้พลังงานให้เป็นไปตามการใช้งานจริง

ประเทศจีนได้เลือก 5 จังหวัดและ 8 เมือง ในโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเมืองให้มีคาร์บอนต่ำ และยังมี 133 เมืองจาก 287 เมืองทั่วประเทศจีนที่แสดงความตั้งใจที่จะลดก๊าซคาร์บอนตามวิธีดังกล่าว และในรายงานได้แนะนำการใช้สถิติวิเคราะห์, การตั้งค่า, การตรวจสอบและการพัฒนาระบบการประเมินผล

ทางดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟ รายงานว่า ประเทศจีนมีอัตราการขยายตัวของเมืองเกือบร้อยละ 50 ในปี 2010 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 ภายในปี 2050

Resources : WWF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น