วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

สหรัฐฯเพิ่มป้ายชื่อน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อป้องกันการสับสน


รัฐบาลสหรัฐฯได้อนุมัติฉลากใหม่ของน้ำมันเอทานอล สำหรับปั๊มน้ำมันเบนซิน เพื่อเตือนคนขับให้ใช้น้ำมันที่เหมาะสมสำหรับรถของพวกเขา แต่นักวิจารณ์กลับมองว่าอาจจะกลายเป็นความสับสนของผู้บริโภค

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริการะบุว่า จำเป็นต้องใช้ป้ายสีส้มและสีดำใหม่ หลังจากได้รับการอนุมัติให้เพิ่มอัตราการผสมเอทานอลอีกร้อยละ 50 ในน้ำมันเบนซินสำหรับรถยนต์ที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ปี 2001 และป้ายเตือนผู้บริโภคต่อการใช้น้ำมันเบนซินที่ผสมเอทานอลร้อยละ 15 ในรถรุ่นเก่า, มอเตอร์ไซค์, เรือและเครื่องยนต์อื่นๆที่ใช้น้ำมันเบนซิน เพราะอาจเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ได้

ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีหลายสถานีบริการที่จำหน่ายน้ำมันเบนซินที่ผสมเอทานอลร้อยละ 10 ซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ทั้งหมด

การตัดสินใจของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่จะอาศัยเพียงฉลากอย่างเดียว ในการแยะแยะน้ำมันที่ปั๊มค้าปลีก อาจยังไม่เพียงพอ ในการปกป้องผู้บริโภคจากความสับสนในน้ำมันประเภทต่างๆ ซึ่งจะต้องหาวิธีการอื่นๆเข้ามาเสริมเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์

Resources : U.S. Environmental Protection Agency

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น