วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

มาตรฐานใหม่ค่าไอเสียในจีน ส่งผลต่อรถเพื่อการพาณิชย์


ประเทศจีนได้เริ่มดำเนินการใช้มาตรฐานค่าไอเสียใหม่ในระดับ 4 สำหรับยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งมาตรฐานใหม่นี้มีผลกระทบน้อยกับผู้ผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล เพราะว่ารถเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในมาตรฐานระดับสากลที่เข้มงวดอยู่แล้ว แต่มาตรฐานใหม่นี้จะมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคกับผู้ผลิตรถเพื่อการพาณิชย์และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรฐานการปล่อยค่าไอเสียในระดับ 4 ในสากล ต้องการให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่ามาตรฐานในระดับ 3 ร้อยละ 50 ทำให้ต้องมีการปรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหัวฉีด และปรับเครื่องกรองไอเสีย ทำให้กลายเป็นอุปสรรคและความยากลำบากของรถเพื่อการพาณิชย์ในจีน โดยผู้ผลิตยานพาหนะประเภทนี้มักจะละเลยการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมกล่าวว่า ร้อยละ 90 ของรถเพื่อการพาณิชย์ยังไม่สามารถผ่านมาตรฐานการปล่อยค่าไอเสีย ในมาตรฐานใหม่ที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้ และในการปรับเพิ่มเทคโนโลยีให้ทันสมัยขึ้น ทำให้ผู้ผลิตจีนจำเป็นต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและส่งผลถึงทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น