วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ยุโรปจะกลายเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซลรายใหญ่ของโลก


มีการคาดกันว่าในปี 2015 มูลค่าของตลาดน้ำมันไบโอดีเซลทั่วโลกจะอยู่ที่ 62 พันล้านดอลลาร์หรือราว 1,840 พันล้านบาท และยุโรปเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถึงร้อยละ 70

อัตราการเติบโตของการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระหว่างปี 2005-2015 คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 26 โดยเป็นจำนวนเท่ากับ 26 พันล้านแกลลอน ซึ่งในปี 2009 ทั่วโลกมีกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 14.7 พันล้านแกลลอน และมีปริมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ในทวีปยุโรปขณะนี้เป็นตลาดน้ำมันไบโอดีเซลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสามารถผลิตได้ถึงร้อยละ 70 ของน้ำมันไบโอดีเซลทั่วโลก ส่วนตลาดสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตร้อยละ 12.8 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ในยุโรปจะยังคงเป็นผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลรายใหญ่ของโลกต่อไปอีกหลายปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น