วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในยุโรป


มีผลการรายงานจากหน่วยงานจัดการด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมของฝรั่งเศส ถึงอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในยุโรปลดลงในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

รายงานชิ้นนี้จะช่วยให้เรามีมุมมองโดยรวมของตลาดรถยนต์ส่วนบุคคลและลักษณะทางสิ่งแวดล้อมในประเทศฝรั่งเศสและยุโรป โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรถยนต์เฉลี่ยอยู่ที่ 141 กรัมต่อกิโลเมตร ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยที่ลดลงตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งลดลงราว 18 กรัมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

ในบางประเทศมีแนวโน้มอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดีขึ้น โดยลดลงมากกว่า 10 กรัมต่อกิโลเมตร ในช่วงปี 2009-2010 อย่างเช่นในประเทศกรีซ, ไอร์แลนด์และเดนมาร์ค และมีประเทศเดียวในยุโรปคือ ประเทศโปรตุเกส ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่า 130 กรัม โดยอยู่ที่ 129 กรัมต่อกิโลเมตร ตามมาด้วยฝรั่งเศสและเดนมาร์คอยู่ที่ 130 กรัมต่อกิโลเมตร, ไอร์แลนด์อยู่ที่ 133 กรัมต่อกิโลเมตร และอิตาลีอยู่ที่ 134 กรัมต่อกิโลเมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น