วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ชาวอเมริกันไม่ค่อยสนใจรถยนต์พลังงานทางเลือก


ชาวอเมริกันจำนวนมากยังไม่ค่อยให้ความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งล่าสุด

โดยมีรายงานการสำรวจความพร้อมที่ชาวอเมริกันจะสลับไปใช้รถที่ใช้พลังงานทางเลือก พบว่าร้อยละ 45 ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน คิดว่าแนวโน้มที่พวกเขาจะซื้อรถอื่นๆที่ไม่ใช้น้ำมันในอีก 10 ปีข้างหน้า ในขณะที่ร้อยละ 48 พวกเขาจะไม่ทำ และร้อยละ 21 พวกเขาจะซื้อรถที่ประหยัดน้ำมันเป็นทางเลือกในทศวรรษถัดไป

ผลการสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มีแนวโน้มมากขึ้นกว่าในผู้สูงอายุในการเปลี่ยนไปใช้รถพลังงานทางเลือก และผู้ที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะซื้อรถที่ไม่ใช้น้ำมันมากกว่าในผู้ที่มีรายได้น้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น