วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

BP ยืนยันการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในสหรัฐฯปี 2012


BP ยืนยันการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในสหรัฐฯปี 2012 โดยประธานของ BP Biofuels Americas กล่าวว่า บริษัทจะผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล 36 ล้านแกลลอน โดยเริ่มโครงการในช่วงต้นปีนี้และเปิดการผลิตในปี 2013
ตอนนี้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกและการดำเนินงานวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งมีเงินลงทุน 400 ล้านดอลลาร์หรือราว 12,139 ล้านบาท

ทางบีพีได้วางความก้าวหน้าของเชื้อเพลิงชีวภาพเอาไว้ จากประการแรกคือ เชื้อเพลิงชีวภาพจะต้องมีต้นทุนต่ำ ด้วยราคา 1 ดอลลาร์ต่อหนึ่งแกลลอน เพื่อให้เชื้อเพลิงชีวภาพสามารถแข่งขันได้กับน้ำมัน  โดยไม่ต้องรับการอุดหนุนใดๆภายในปี 2022 ประการต่อมาเชื้อเพลิงชีวภาพจะต้องมีคาร์บอนต่ำ และบีพีคาดว่าการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในสหรัฐอเมริกาจะตรงกับเป้าหมายระดับชาติ ในการลดระดับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากน้ำมันได้กว่าร้อยละ 60 จากระดับปัจจุบัน

และสุดท้ายเชื้อเพลิงชีวภาพจะต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม จากมุมมองทางสังคมและเศรษฐกิจ

News Source : BP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น