วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Chevrolet Green Zone พื้นที่ชาร์จไฟด้วยพลังแสงอาทิตย์


เจเนอรัลมอเตอร์ได้เริ่มโครงการพลังงานทดแทน โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการชาร์จไฟให้กับรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นโวลต์ ในสถานีชาร์จไฟของตัวแทนจำหน่ายเชฟโรเล็ต

โดยกรีนโซนหรือพื้นที่สีเขียวนี้จะเป็นสถานีชาร์จไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้กับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งก็คือรุ่นโวลต์ของเชฟโรเล็ต สถานีชาร์จไฟแบบนี้จะมีอยู่ที่ตัวแทนจำหน่ายของเชฟโรเล็ตในอเมริกาเหนือ และสามารถชาร์จไฟได้ครั้งละ 12 คัน ในแต่ละสถานีจะสามารถให้บริการ 45,000 ต่อปี ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มีมากพอเมื่อเทียบกับการใช้งานในบ้านเรือนได้ 2-3 หลังคาเรือน หรือมากกว่าร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้พลังงานที่ใช้อยู่ในแต่ละตัวแทนจำหน่าย

ขณะนี้จีเอ็มถือได้ว่าเป็นผู้นำในการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตรถยนต์ โดยมีการติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานประกอบรถขนาดใหญ่ 3 โรงงาน และจะเพิ่มไปยังโรงงานอื่นๆอีกภายในปี 2015

Resources : GM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น