วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปี 2050 รถพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 30 ล้านคัน


บริษัท Trend Tracker ในประเทศอังกฤษ ได้ดำเนินการศึกษาตลาดโลกถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น สำหรับยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและสรุปยอดขายสะสมของแบตเตอรี่ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า แบบเดียวกับที่ใช้อยู่ในนิสสัน Leaf ซึ่งมียอดรวมถึง 30 ล้านหน่วย หรือประมาณร้อยละ 1.5 ของตลาดรถยนต์ทั่วโลกในปี 2050

ทั้งนี้ยังได้รายงานอีกว่า เทคโนโลยีของต้นกำลังจะมีความก้าวหน้ามาก แต่จะต้องใช้เวลาอยู่บ้างกว่าจะได้รับการยอมรับในวงกว้าง ในผลการศึกษาครั้งนี้ยังบอกว่าอุตสาหกรรมของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอาจต้องเร่งรีบจากการลดลงของน้ำมันดิบสำรอง การเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซ และแรงจูงใจของรัฐบาล และจะเป็นที่น่าเสียดายถ้าจะต้องรอไปจนถึงปี 2050 กว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะได้รับความนิยมจนมีปริมาณถึง 30 ล้านคัน

รายงานชิ้นนี้ของ Trend Tracker มีจำนวนถึง 242 หน้า เป็นการประเมินอนาคตและให้มุมมองที่สำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ ประกอบด้วยเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ โครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จไฟ แนวทางคณะผู้ปกครองของเมืองต่างๆ การออกแบบรถไฟฟ้าและผู้ผลิตแบตเตอรี่อื่นๆ

Resources : Trend Tracker

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น