วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รถไฟฟ้า Volvo ร่วมโครงการระบบชาร์จไฟแบบไร้สาย

วอลโว่ประกาศว่ารถไฟฟ้ารุ่น C30 Electric จะถูกนำเข้าร่วมในโครงการ Continuous Electric Drive ซึ่งถูกริเริ่มขึ้นโดยบริษัทในเบลเยี่ยม โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนายานยนต์ สำหรับโครงการนี้จะเป็นการชาร์จไฟแบบไร้สายให้กับรถพลังงานไฟฟ้า


จุดมุ่งหมายในการเข้าร่วมในโครงการนี้ก็เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับเจ้าของรถในการใช้งานรถไฟฟ้า โดยในการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายจะใช้แผ่นชาร์จที่ฝังเอาไว้ในพื้น ซึ่งเมื่อขับรถเข้ามายังบริเวณที่จอดรถที่ได้ฝังแท่นชาร์จเอาไว้ แท่นชาร์จที่ประกอบด้วยขดลวดเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก พลังงานจะถูกถ่ายโอนโดยไม่ต้องสัมผัสกับยานพาหนะ พลังงานที่ถูกโอนจะเป็นไฟกระแสสลับ จากนั้นจะถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ในรถ

ในการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 24 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งติดตั้งอยู่ในวอลโว่ C30 Electric จะใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาที ซึ่งจะให้ทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยกับผู้ที่ใช้งาน

Resources : Volvo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น