วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฮอนด้าเริ่มทดสอบบ้านพลังงานอัจฉริยะ

ฮอนด้าเปิดสาธิตการทดสอบบ้านพลังงานอัจฉริยะ ซึ่งก่อสร้างขึ้นในจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น โดยการทดสอบสาธิตนี้จะเริ่มต้นการตรวจสอบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานภายในบ้านที่มีทั้งก๊าซ, พลังงานแสงอาทิตย์และยานพาหนะที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟ การพัฒนานี้ก็เพื่อตอบสนองผู้อยู่อาศัยอย่างชาญฉลาด ทั้งยังสามารถสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ภายในบ้านหรือใช้เพื่อการเดินทางและช่วยให้ผู้อยู่อาศัยดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ในยามที่มีภัยพิบัติ


ก่อนหน้านี้ฮอนด้ามอเตอร์และเมืองไซตามะ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือในโครงการ E-KIZUNA Project ซึ่งจะทดสอบระบบที่ฮอนด้าเรียกว่า Honda Smart Home System หรือ HSHS เพื่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับคำว่า KIZUNA ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงการเชื่อมโยงผู้คนกับสิ่งต่างๆ

ในโครงการนี้ฮอนด้าและเมืองไซตามะจะทดสอบการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานทางเลือกในเมือง เช่น รถพลังงานไฟฟ้า, รถปลั๊กอินไฮบริดและรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รวมทั้งฮอนด้ามีแผนในการสร้างและทดสอบระบบที่พักอาศัยอัจฉริยะ ซึ่งจะครอบคลุมถึงระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานในหลายๆอย่างที่พัฒนาโดยฮอนด้า เช่น เครื่องยนต์สำหรับผลิตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบบ้านพลังงานอัจฉริยะฮอนด้าหรือ HSHS ที่ติดตั้งในบ้านสาธิตประกอบด้วย แผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นฟิล์มบาง (CIGS), แบตเตอรี่สำหรับบ้านสามารถชาร์จไฟได้, เครื่องกำเนิดพลังงานแบบใช้ก๊าซและระบบทำน้ำร้อน พร้อมด้วยหน่วยจัดการพลังงานอัจฉริยะหรือ Smart e Mix Manager ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการจัดการพลังงาน โดยจะควบคุมการจ่ายกระแสไฟให้เพียงพอและเหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะเดียวกันจะมีการสำรองไฟฟ้าเพื่อให้บ้านสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในกรณีไฟฟ้าดับหรือเกิดภัยพิบัติ

ในส่วนของหน่วยจัดการพลังงานอัจฉริยะหรือ Smart e Mix Manager ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของบ้านอัจฉริยะยังทำหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านและวิเคราะห์การใช้งานทั้งหมด โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้มีการใช้พลังงานในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏที่หน้าจอมอนิเตอร์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและเลือกโหมดเพื่อประหยัดค่าสาธารณูปโภคจากข้อมูลที่มีการคำนวณล่าสุดในใบแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าหรือจะเลือกให้หน่วยจัดการพลังงานอัจฉริยะอยู่ในโหมดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบ้านในขณะนั้น

นอกจากนี้สามารถแสดงข้อมูลของอุปกรณ์พลังงานแต่ละประเภทไว้บนหน้าจอ ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลบนจอเหล่านี้ภายในบ้านโดยผ่านระบบ LAN ไร้สายหรือเมื่ออยู่นอกบ้านสามารถควบคุมผ่านระบบนำทางของรถยนต์ฮอนด้า Internavi หรือผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆ
ในการสร้างแหล่งพลังงานสำรองสำหรับใช้ในครัวเรือนในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือเกิดภัยพิบัติ นอกจากจะมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องยนต์ที่ให้กำเนิดไฟฟ้าแล้ว ฮอนด้ายังได้เพิ่มเติมการศึกษาและทดสอบระบบชาร์จไฟแบบ "vehicle-to-home" โดยการใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่น รถไฟฟ้า, รถที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงและรถประเภทปลั๊กอินไฮบริด เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้ในครัวเรือนอีกด้วย

การสาธิตการทดสอบในครั้งนี้ฮอนด้าได้สร้างบ้าน 2 หลัง ซึ่งแต่ละหลังเป็นบ้านสำหรับครอบครัวเดี่ยว ในบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยไซตามะและบ้านหลังที่สามมีแผนจะสร้างในบริเวณเดียวกัน โดยบ้านทั้ง 3 หลังจะมีการเชื่อมโยงถึงกันในการทดสอบในลักษณะชุมชนอัจฉริยะ ซึ่งการทดสอบมีกำหนดดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปี 2018
Resources : Honda

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น